Wideo nagrane na hałdach kopalni Surmin-Kaolin S.A., w miejscu pozyskiwania kaolinu - minerału
służącego do oczyszczania wody, ścieków i klarowania napojów, a także wykorzystywanego jako
baza maści oczyszczających. Praca (odtwarzana w pętli) jest swoistą transpozycją rytuału mykwy.
Nagi mężczyzna, obmywa swoje ciało w sposób repetytywny, bez końca. Na pierwszy plan
wysuwa się sam proces oczyszczania, a nie jego skutek. 
Back to Top